Trang thông tin ăn uống ở Nhật,
dành cho người Việt

Bạn chưa đăng nhập

Đăng nhập
bằng Facebook

avatar
 • Chính thức ra mắt "Omotenashi" – dịch vụ tư vấn miễn phí về Nhật Bản
 • Đã có thể bình luận, chia sẻ mẹo vặt, hình ảnh, menu các quán
 • Tham khảo bình luận của mọi người để tìm ra quán yêu thích nhé!

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Team S.E Japan (sau đây gọi là "Công ty") đã thiết lập các điều khoản sử dụng sau đây (sau đây gọi là "Điều khoản") liên quan đến việc sử dụng angioNhat.com (sau đây gọi là "Trang web"). Bằng cách sử dụng nội dung và các dịch vụ được cung cấp (sau đây gọi là "Dịch vụ"), Người dùng được xem là đã chấp thuận việc áp dụng Điều khoản và tuân thủ Điều khoản. Nội dung của Điều khoản có thể được thay đổi, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng mới nhất bất cứ khi nào sử dụng Trang web.

1. Thay đổi điều khoản sử dụng

Công ty giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ Điều khoản nào. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang web. Nếu Người dùng tiếp tục truy cập angioNhat.com hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Người dùng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ có thể chứa bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc các quyền tài sản khác.
Nghiêm cấm mọi hành động tải về, hoặc đăng lại trang web khác bất cứ nội dung nào (văn bản, hình ảnh...) từ Trang web mà không có sự đồng ý của Công ty.
Người dùng, khi truy cập vào Trang web, phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, thông tin và các hạn chế trong nội dung và đảm bảo tuân thủ.

3. Thỏa điều kiện sử dụng

Trong trường hợp vi phạm các Điều khoản, quyền truy cập Trang web của Người dùng sẽ trở nên vô hiệu. Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân và không nhằm mục đích sử dụng hoặc vì lợi nhuận của bên thứ ba.

4. Quyền truy cập và thu thập thông tin

Công ty có thể truy cập, đọc, và lưu thông tin của Người dùng trong trường hợp các hành vi đó là bắt buộc đối với những điều sau đây:

 • Để đối ứng với các yêu cầu hỗ trợ từ Người dùng.
 • Để kiểm tra việc vi phạm Điều khoản và / hoặc để thực hiện các quyền được cấp theo Điều khoản.
 • Để ngăn chặn hoặc xử lý sự cố bảo mật và sự cố kỹ thuật.

5. Các hành vi bị cấm

Người dùng phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình liên quan đến Dịch vụ. Người dùng sẽ cam kết không sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bị cấm được nêu sau đây:

 • Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các chức năng của Dịch vụ hoặc các hoạt động trong Dịch vụ.
 • Tránh hoặc cố gắng tránh các biện pháp mà Công ty thực hiện để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ (hoặc các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác được kết nối với Dịch vụ).
 • Sử dụng phần mềm, thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động trên các trang của Dịch vụ với mục đích sử dụng "trình thu thập thông tin" để thu thập nội dung của Dịch vụ.
 • Đăng nhập bằng tài khoản của người khác.
 • Tải về bất cứ nội dung nào (văn bản, hình ảnh...) từ Trang web mà không có sự đồng ý của Công ty.
 • Đăng tải nội dung chế giễu, công kích, dùng từ ngữ thô tục gây xúc phạm và ảnh hưởng đến hình ảnh của quán hoặc nhân viên quán hoặc các bên liên quan.
 • Đăng tải nội dung vi phạm quyền riêng tư của quán hoặc nhân viên quán hoặc các bên liên quan.
 • Vi phạm các nguyên tắc hoặc chính sách do Công ty đề ra.
 • Có bất cứ hành vi nào vi phạm Luật pháp Nhật Bản.

Người dùng sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, thực hiện các hành vi thuộc bất kỳ điều nào sau đây:

 • Tạo ra sản phẩm thứ cấp bằng cách sử dụng một phần của Dịch vụ ở dạng sửa đổi, hoặc dịch lại.
 • Chuyển nhượng bất kỳ quyền nào được cấp cho Người dùng cho một bên khác theo nhiều cách khác nhau như sao chép, thuê, cho thuê, gửi, ...

6. Chấm dứt

Công ty có thể chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ ngay lập tức, có hoặc không thông báo cho Người dùng, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều khoản.
Trường hợp Người dùng vẫn tiếp tục vi phạm dù đã được Công ty cảnh báo, hoặc trường hợp Công ty bị thiệt hại nghiêm trọng do hành vi vi phạm, Công ty sẽ nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền.

7. Bồi thường thiệt hại

Công ty không chịu trách nhiệm liên quan đến các khiếu nại phát sinh từ các hành động của Người dùng trong Trang web.

Liên hệ

angioNhat luôn trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp từ các bạn để trang ngày một hoàn thiện hơn.
Vui lòng bấm vào đây để được liên kết đến trang "Thông tin liên hệ".

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ.
Ban hành: Ngày 1/10/2020.
Sửa đổi: Ngày 1/3/2021.

Về trang chủ

TOP